Welk verband bestaat er tussen een tenniselleboog en vermoeidheid?

By Admin On December 20, 2011 Under Vermoeidheid

Het moet nu ongeveer een jaar geleden zijn dat Griet op consultatie kwam. Haar klacht kon niet duidelijker zijn. Sinds enkele maanden vertoonde ze pijn aan de buitenzijde van de rechter elleboog. Deze pijn was ontstaan na een weekendje in de tuin werken en leek aanvankelijk zelfs spontaan te verdwijnen. Na enkele weken begon deze pijn echter toe te nemen. Niet alleen stoorde hij haar nu bijna permanent, ze werd ook ?s nachts wel eens wakker wanneer de elleboog in een verkeerde positie was terechtgekomen. Bij de huisarts kreeg ze te horen dat het gewoon om een tenniselleboog ging. Ze kreeg ontstekingswerende tabletten en zalf als behandeling. Na enkele weken kreeg ze de indruk dat , ondanks een tijdelijke verbetering, de pijn niet alleen altijd aanwezig was doch ook belette haar job als vroedvrouw op een aanvaardbare manier uit te voeren. Nu werd er gestart met kinesitherapie en Griet werd aangeraden gedurende enkele weken het werk te onderbreken. Omdat ook dit geen soelaas bracht, werd uiteindelijk gekozen voor een infiltratie met cortisonen.

Tenniselleboog

Het moet enkele weken later zijn geweest dat ze bij ons op raadpleging kwam. Het was voor haar nu duidelijk geworden dat de gevolgde aanpak geen enkel resultaat had gebracht. Integendeel, bij de minste beweging deed de elleboog al pijn en ondertussen kon ze hem bijna niet meer strekken. Ze was al enkele weken niet meer kunnen gaan werken en zelfs deze rust had geen beterschap gebracht. Er werd over een operatieve ingreep gesproken?

Net omdat ze gehoord had van een kennis dat hardnekkige pijnklachten ten gevolge van een peesontsteking , vaak ook onderhouden worden door andere stoornissen in het lichaam, kwam ze ons opzoeken. Bij systeemondervraging bleek al gauw dat ze sedert jaren onder zware stress leefde omdat de kraamafdeling in het ziekenhuis waar ze werkte een chronisch personeelstekort vertoonde, waardoor ze er zoveel andere taken had bovenop gekregen dat haar arbeidsvreugde geleidelijk aan was verdwenen. Hierdoor was ze wat slechter gaan slapen en gaandeweg was ze zich erg vermoeid gaan voelen. Na een tijdje volstond het weekend niet meer om te recupereren en de

spierpijnen

die ze voordien slechts als een banale klacht had beschouwd, begonnen haar de hele dag door parten te spelen. Door al deze ongemakken werd ze prikkelbaar en begon de relatie met haar echtgenoot onder de hele situatie te lijden. Zo kon het niet verder?

Om dergelijke probleemsituaties aan te pakken, volstaat het volgens ons niet om ? zoals men in de academische wereld nog te dikwijls redeneert ? de pati?nt de tijd en ruimte te geven om te herstellen.

Wij worden dagelijks door uitgeputte en

oververmoeide

mensen geconsulteerd die deze aanpak sinds jaren hebben geprobeerd maar op geen enkel vlak vooruitgang boeken, zelfs integendeel. Hieruit blijkt niet alleen dat een spontaan herstel niet vanzelfsprekend is , maar vooral dat een genezing alleen maar kan plaatsvinden wanneer de uitlokkende factoren ten gronde worden aangepakt. Het is essentieel een analyse te maken van alle foute of zwakke orgaansystemen en hier een verband in te brengen. Dit kost meestal niet zo veel tijd en kan na enkele weken reeds een verbetering van het algemene welzijn inluiden.

Bij onze pati?nte Griet, lijkt het erg waarschijnlijk dat de

tenniselleboog

niet genezen raakt, omdat ze voordien algemeen verzwakt was. Meer zelfs, precies door die verzwakking zien we dikwijls eenvoudige problemen ( zoals een peesontsteking ) uitmonden tot echte kwelduivels. Het is als hulpverlener dan ook erg belangrijk dit tijdig in te zien opdat er niet nog meer nodeloze behandelingen zou worden uitgevoerd. Uiteindelijk is het meestal beter de aanvankelijke klacht te laten voor wat hij is en eerst te pogen het verzwakte organisme te herstellen.

In dit specifieke geval is het duidelijk dat onverwerkte stress een erg grote impact heeft gehad. Hierdoor was de vroedvrouw gevoelig geworden aan peesontstekingen ( chronische pijn ! ), was ze meer gespannen geworden ( uitputting van de bijnierfunctie ) en was ze uiteindelijk minder goed gaan slapen (slaapstoornissen ). Deze klachten zien we altijd terugkomen wanneer we door pati?nten geconsulteerd worden die lijden aan CVS. Meestal klagen zij ook erg over concentratiestoornissen.

Griet werd door ons op de volgende wijze behandeld :
ADHS , Cytozyme AD, Dynaforce ter ondersteuning van de bijnierschorsfunctie
Ericamax en Relaxor ter ondersteuning van de verstoorde slaap
Serotonine 5 CH granules : 5 granules opzuigen elke dag ( zonder voorschrift verkrijgbaar in apotheek ) ter ondersteuning van het emotioneel systeem en de slaapfunctie
Kleine eigenbloed ozontherapie om de stofwisseling te stimuleren ( kan alleen bij een arts )

Na enkele weken reeds voelde ze zich beter en begon ze terug wat meer in het huishouden te doen. De vermoeidheid en spierpijnen waren reeds een pak beter zodat ze zich in staat voelde het werk te hervatten. Het probleem van de tenniselleboog , waarmee het allemaal begonnen was, werd uiteindelijk opgelost door oefentherapie , zowel thuis als bij de kinesitherapeut. Dezelfde behandelingen die voordien op een gehavend lichaam geen enkel effect hadden gehad!

Dit verhaal van een pati?nt geeft het belang weer om

vermoeidheidsproblemen

ernstig te nemen. Spijtig genoeg wordt in vele gevallen de link tussen stress, vermoeidheid en fysieke klachten (nog) niet gelegd. Omdat vermoeidheid de levenskwaliteit zo sterk kan aantasten en vele personen jarenlang met dezelfde klachten blijven rondlopen, heeft NatureShop een start gemaakt van een kennismodule over hoe u uw vermoeidheidsproblemen kan oplossen.

Klik hier voor de Kennismodule NatureShop

Be Sociable, Share!

Add a comment

  • Avatars are handled by Gravatar
  • Comments are being moderated