About

Beste Bezoeker,

De gegevens die op de website i-Gezond?ter beschikking stelt, zijn louter informatief en van algemene aard. De informatie is geen vervanging voor een geneeskundige behandeling en/of geneeskundig of ander deskundig advies van welke aard ook. Raadpleeg steeds uw geneesheer of andere deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. De artikels die u hier terug vindt zijn informatief en niet ter vervanging van een doktersraadpleging. Het gebruik van de informatie is?ter volledige verantwoordelijkheid en risico van de bezoeker. Voor de informatie op deze site geldt dus een niet-aansprakelijkheidsbeding.

Be Sociable, Share!

Bookmark